EtnoMail

Door onze langdurige contacten met de allochtone doelgroep hebben wij de afgelopen jaren veel connecties gekregen bij de verschillende ontmoetingscentra voor allochtonen in Nederland. In alle belangrijke steden in Nederland waar zich veel allochtonen bevinden hebben wij afspraken met de meeste centra dat de door ons aangeleverde informatie wordt verspreid en/of opgehangen op goed zichtbare locaties.

Grote bedrijven en instellingen kunnen hiervan profiteren! Het gaat om een grote zeer diverse doelgroep die wij voor elke gewenste actie speciaal kunnen benaderen. Daarom is het mogelijk individueel afspraken over de verspreiding te maken. Zo is het mogelijk een campagne te richten op een bepaalde etnische doelgroep en op een speciale regio.

De flyers kunnen ook worden verspreid op de belangrijkste festivals in Nederlands. Een aantal kunt u links aanklikken. Neem voor andere contact met ons op via telefoonnummer 070-3114040.

De prijzen die wij in rekening moeten brengen zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van het te verspreiden materiaal, de verspreidingsfequentie (aantal malen dat foldermateriaal aangevuld zal gaan worden) en de locaties waar verspreid wordt. In overleg met u kan een toegesneden offerte worden opgesteld. Ook is het mogelijk in bepaalde wijken flyers te laten uitdelen of huis-aan-huis verspreiding te regelen.

Desgewenst kunnen wij ook zorgdragen voor het vertalen van teksten in bijvoorbeeld Turks of Arabisch.

Mediagegevens

Voldoende materiaal, folders en/of posters dient u uiterlijk 14 dagen voor het begin van de campagne bij ons aan te leveren.

Indicatieprijs: 30 eurocent per te verspreiden A5 flyer. Het minimumorderbedrag is Euro 2995,--. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat voldoende foldermateriaal tijdig bij ons is bezorgd. Wij zorgen dan voor de rest.

InfoBoards5.jpg (210290 bytes)   InfoBoards3.jpg (212022 bytes)   InfoBoards4.jpg (201406 bytes)    

Neem voor verdere gegevens telefonisch contact met ons op of vul onderstaand formulier in.
Formulier voor het aanvragen van informatie over Etnomail

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe wij u kunnen bereiken.

Stuur informatie over Etnomail
Stuur informatie over het bereiken van allochtonen
Vraag een adviseur contact met mij op te nemen

man/vrouw Titels
Voorletters Voorvoegsels
Naam        
Functie
Bedrijf
Opmerkingen
Email
Straat+nummer
Postcode+Plaats
Telefoon