1. Algemene Informatie

Media Group onderhoudt een site gericht op de arbeidsmarkt en verstuurt om de 14 dagen een emailbericht aan haar abonnees.

In deze email dan wel op de site bestaat de mogelijkheid vacatures onder de aandacht van de lezers te brengen.

2. Omvang adressenbestand/bezoekersaantallen sites

Op dit moment hebben wij 2100 abonnees op de nieuwsbrief en worden de vacaturepagina's maandelijks door meer dan 60.000 geinteresseerden bezocht.

3. Vacatureplaatsingen

Vacatures kunnen op verschillende manieren op onze site worden opgenomen.
De mooiste positie is bovenaan in de redactionele tekst. Aldaar worden enkele regels tekst opgenomen en een link die kan wijzen naar uw eigen pagina of naar uw eigen tekst die wij op onze site opnemen. De kosten daarvan bedragen Euro 495,--per vacature. Op deze wijze kunnen per rubriek maximaal 4 vacatures worden opgenomen die afwisselend worden vertoond.

De vacatures worden ook opgenomen in ons vacature-overzicht.

Het is ook mogelijk een vacature uitsluitend te plaatsen in ons vacature-overzicht. De kosten daarvan bedragen Euro 99,-- per vacature.

Wij zorgen voor de plaatsing van uw vacature(s) op onze site; uw hoeft dit dus niet zelf te doen.    test

Uiteraard is het ook mogelijk vacatures middels een banner onder de aandacht te brengen.

3. Bannerformaten en kosten

Horizontaal:

Leaderboard: 728 x 90 pixels   Euro 370,--
Full banner: 468 x 60 pixels  Euro 195,--
Button: 120 x 60 pixels  Euro 65,--
Vertikaal:

Brede Skyscraper: 160 x 600 pixels  Euro 470,--
Alle prijzen zijn excl. BTW en gelden voor 1 maand.

4. Staffelkortingen

3 maanden 5%
6 maanden 7,5%
12 maanden 10%

2-5 vacatures 10%
meer dan 5 vacatures: 20%

5. Aanleverspecificaties

Materiaal voor banner: jpeg of gif. Flash (swf) is ook mogelijk. U dient er dan echter zelf voor te zorgen dat de gewenste links in de flashfile zijn opgenomen. Voor onjuisten doorsturingen van flashfiles nemen wij geen verantwoordelijkheid.

De maximale bestandsgrootte mag 25 kB zijn.

Kiest u voor een tekst-banner of tekstregels in redactionele tekst dan kunt u volstaan met het doorzenden van de gegevens per email. Vergeet niet van een link de bestemming mee te mailen.

6. Opmaken banner

Als u zelf geen kant-en-klaar materiaal hebt kunnen wij zorgen voor het opmaken van de banner.

Voor een standaardbanner bedragen de kosten Euro 95,--

7. Aanlevertijdstip

Na het aanleveren van het materiaal kan het 2 werkdagen duren voordat uw banner op onze site wordt getoond.

8. Facturering

Facturering geschiedt direct na de eerste vertoning op de site of direct na het verzenden van de betreffende nieuwsbrief.

9. Algemeen

Banners op onze site draaien in principe mee in afwisseling met andere banners.

Het is mogelijk tegen betaling afspraken te maken om de prioriteit aan te passen, maar denkt u eraan dat dat niet altijd inhoudt dat uw advertentie op de gewenste positie wordt vertoond.

10. Extra

Redactionele ruimte is na overleg mogelijk. De prijs wordt op individuele basis bepaald.

Media Group Aquabosch
Sumatrastraat 163
2585 CN  ’s-Gravenhage
tel: 070-3114040
fax: 084-7262698
site:      www.mediagroup-ab.nl
email: 
info@mediagroup-ab.nl