Internet

Tarievenkaart 2010

1. Algemene Informatie

Media Group onderhoudt een site gericht op de arbeidsmarkt en verstuurt maandelijks een emailbericht aan haar abonnees.

In deze email dan wel op de site bestaat de mogelijkheid banners op te nemen.

2. Omvang adressenbestand/bezoekersaantallen sites

Op dit moment hebben wij 2100 abonnees op de nieuwsbrief en worden de sites maandelijks door 60.000 geinteresseerden bezocht.

3. Bannerformaten en kosten

Horizontaal:

Leaderboard: 728 x 90 pixels   Euro 370,--
Full banner: 468 x 60 pixels  Euro 195,--
Half banner: 234 x 60 pixels  Euro 105,--
Button: 120 x 60 pixels  Euro 65,--
Logovermelding met link  Euro 45,--
Vertikaal:

Skyscraper: 120 x 600 pixels  Euro 370,--
Brede Skyscraper: 160 x 600 pixels  Euro 470,--
Vertikale banner: 120 x 240 pixels  Euro 145,--
Alle prijzen zijn excl. BTW en gelden voor 1 maand.

4. Staffelkortingen

3 maanden 5%
6 maanden 7,5%
12 maanden 10%

5. Aanleverspecificaties

Materiaal: jpeg of gif. Voor plaatsingen op de site is ook flash (swf) mogelijk. Indien u flash aanlevert moeten de gewenste links in de flashfile zijn opgenomen.

De maximale bestandsgrootte mag 25 kB zijn.

6. Opmaken banner

Als u zelf geen kant-en-klaar materiaal hebt kunnen wij zorgen voor het opmaken van de banner.

Voor een standaardbanner bedragen de kosten Euro 95,--

7. Aanlevertijdstip

Na het aanleveren van het materiaal kan het 2 werkdagen duren voordat uw banner op onze site wordt getoond.

8. Facturering

Facturering geschiedt direct na de eerste vertoning op de site of direct na het verzenden van de betreffende nieuwsbrief.

9. Algemeen

Banners op onze site draaien in principe mee in afwisseling met andere banners.

Het is niet mogelijk een vaste plaats af te spreken.

Afwijkingen hiervan zijn mogelijk, maar daarover worden dan individuele prijsafspraken gemaakt.

10. Extra

Redactionele informatie en tekstbanners zijn na overleg mogelijk. De prijs wordt op individuele basis bepaald.

Wilt u een adwords campagne uitbesteden?

Wij rekenen een vast bedrag van Euro 250,-- en 15% van de campagne-omvang. Adwords campagnes dienen van te voren worden betaald. De minimale campagne-omvang bedraagt Euro 500,-- excl. BTW. Voor dit bedrag begeleiden wij uw campagne drie maanden of totdat het afgesproken bedrag is besteed.

 

Media Group Aquabosch
Sumatrastraat 163
2585 CN  ’s-Gravenhage
tel: 070-3114040
fax: 084-7262698
site:     www.mediagroup-ab.nl
email: 
info@mediagroup-ab.nl