Telemarketing

Introductie

Media Group is een veelzijdig contact center in Den Haag met eigenlijk maar één missie, te weten: uw callcenter- en telemarketinginspanningen zo succesvol mogelijk maken.

Natuurlijk bieden we hiervoor alle gebruikelijke ingrediënten voor in- en outboundwerkzaamheden, zoals een omvangrijk dienstenpakket, de modernste faciliteiten en een professionele bezetting.

Onze goede resultaten danken wij aan een maatgesneden en resultaatgerichte werkwijze. 
De activiteiten die wij voor u uitvoeren, krijgen maximale professionele aandacht, terwijl uw organisatie zich kan toeleggen op het werk waarin zij excelleert. Wellicht het allerbelangrijkste is het besef dat wij uw onderneming representeren. Wij benaderen en behandelen alle contacten met eenzelfde respect en toewijding als uzelf. Deze niet-agressieve aanpak vertaalt zich in klanten met waardering voor uw organisatie en in een kwalitatief goede respons op uw campagne.

Natuurlijk wordt de totale opzet van elke campagne in nauw overleg met u als opdrachtgever bepaald. Media Group staat garant voor een professionele uitvoering. Onze medewerkers krijgen een gedegen opleiding van onze manager en ontvangen per opdracht specifieke instructies.

Als opdrachtgever weet u altijd waar u aan toe bent en wat de resultaten van uw campagne en onze werkzaamheden zijn. Media Group rapporteert u dagelijks telefonisch of via e-mail de laatste stand van zaken. Daarin krijgt u alle informatie over de voortgang van uw campagne, de resultaten van de contacten en de eventuele follow-up. Bovendien kunnen wij u speciaal inlichten als er bij contacten wensen of vragen leven die om een snelle opvang of andere follow-up vragen. In dergelijke gevallen krijgen door u aan te wijzen personen binnen of buiten uw bedrijf rechtstreeks een bericht per telefoon, e-mail of sms. Zo kunt u het rapportage- en informatietraject helemaal naar eigen wens inrichten om een maximaal rendement uit uw campagne te halen. 

Vormen van Telemarketing

Lead inventarisatie, kwalificatie en generatie

Leads inventariseren houdt in dat uw doelgroep wordt gebeld om de "huidige" bedrijfsspecifieke gegevens in kaart te brengen. Vragen als "Wat gebruikt u nu", "Hoe lang geleden gekocht" en "Bij wie neemt u nu af" dienen hier als voorbeeld.

Bij kwalificatie wordt er over het algemeen iets verder de organisatie ingegaan om te kunnen bepalen of de lead ook potentieel interessant voor u is. Verbanden tussen bijvoorbeeld omvang van de organisatie in kwestie en verbruiksgemiddelden, kunnen bepalen of een lead ook voor uw organisatie geschikt is.

Lead generatie wil zeggen dat de telemarketeer van Media Group de lead interesseert in uw product/dienst en bijvoorbeeld een afspraak voor uw organisatie maakt. 

Maken van afspraken voor uw organisatie

Wij kunnen ons goed voorstellen dat uw verkopers en buitendienstmedewerkers het te druk hebben om zelf afspraken te maken met prospects. Dit betekent gelukkig nog geen man overboord! De laatste jaren hebben wij veel ervaring opgebouwd in het maken en inplannen van afspraken voor uiteenlopende soorten organisaties in verschillende marktsegmenten.
U kunt dit met een gerust hart aan ons overlaten, zodat uw verkopers zich kunnen toeleggen op datgene waar zij goed in zijn: sales.
Uiteraard kunnen wij in één moeite de agenda beheren en diezelfde dag de afspraakbevestigingen opstellen en versturen. Met als extra mogelijkheid het beschikbaar stellen van een telefoonnummer waar uw klanten of prospects naartoe kunnen bellen om een afspraak te veranderen. Dit wordt dan meteen in de agenda verwerkt. Direct nadat wij de afspraak voor u hebben ingepland, ontvangt u van ons bericht per e-mail, fax of telefoon al naar gelang de afspraken die wij gemaakt hebben. Uiteraard vermelden wij dan alle relevante gegevens voor de afspraak.

Follow-up mailings

Elke direct-mail campagne valt of staat bij de behaalde respons. De kosten van een direct-mail zijn meestal fors en daarom is het van belang om de respons te verhogen. Met de JUISTE nabewerking van de door u gemailde personen zal deze respons verhoogd kunnen worden.

Op basis van onze ruime ervaring durven wij u in de meeste gevallen te garanderen dat uw respons effectief zal stijgen door onze professionele nabewerking. 

Telefonische verkoop van producten of diensten

Een directe manier van verkopen is telesales: het telefonisch verkopen van producten en/of diensten. Telesales is een zeer effectief en meetbaar instrument dat op meerdere manieren en momenten ingezet kan worden.

Een goede gelegenheid voor telefonische opvolging doet zich bijvoorbeeld voor wanneer u aanbiedingen per post verstuurt.
Ook wanneer u weet dat klanten van u al een tijd niets meer hebben besteld, kunt u die laten bellen om te vragen of zij door hun voorraad heen zijn en of dat u hen met een nieuwe bestelling van dienst kunt zijn.

Direct nadat Media Group de bestelling of order heeft genoteerd, ontvangt u een bericht op een wijze zoals dat met u is afgesproken. Zo kunt u de bestelling of order binnen enkele minuten in huis hebben.

Uitnodigen relaties/prospects

Als u iets organiseert voor uw relaties en/of prospects zoals een seminar, een demonstratiebijeenkomsten een beurs of iets dergelijks is het zaak dat er ook voldoende mensen aanwezig zijn. 
Telemarketing is een zeer effectief middel om uw relaties en/of prospects uit te nodigen. U weet direct of men wel of niet aanwezig zal zijn. Tevens kunt u te horen krijgen waarom iemand bijvoorbeeld verhinderd is en of diegene wellicht een bepaalde mening heeft over de activiteit.
Deze extra informatie kunt u mogelijk in de toekomst gebruiken.

Abonnementen- en fondsenwerving

Biedt u abonnementen aan of zoekt u fondsen voor bepaalde doelen?

Media Group heeft de capaciteit om u hierin te ondersteunenen.

In overleg met u wordt de doelgroep vastgesteld en wij zorgen ervoor dat iedereen wordt bereikt. Op de met u afgesproken wijze brengen wij verslag uit.

Enquêtes en onderzoek

Onderzoeken en enquêtes zijn een van de meest tijdrovende werkzaamheden.
Het opstellen van de vragenlijst, het redigeren van de vragenlijst, het afnemen van de vragen zelf en tot slot de verwerking van de resultaten.

Al deze activiteiten kunt u ook aan ons overlaten. Wij hebben de ervaring en de capaciteit in huis om onderzoeken en enquêtes binnen afzienbare tijd telefonisch voor u af te nemen. Daarnaast kunnen wij ook de resultaten voor u verwerken. Deze resultaten krijgt u dan netjes in de vorm van een rapport, zodat u alleen nog maar uw eindconclusie hoeft te trekken.

Lekker snel en gemakkelijk! 

Screenen, verrijken en kwalificeren van adressenbestanden

Een goed onderhouden en up-to-date adressenbestand is goud waard. Met een goed adressenbestand bent u ervan verzekerd dat de juiste naam van de juiste contactpersoon bekend is en uw bedrijfsinformatie zodoende op het juiste bureau belandt.

Het zelf onderhouden van een adressenbestand vergt echter veel tijd en energie, en wordt nogal eens verwaarloosd.
Media Group kan deze tijdrovende werkzaamheden voor u verzorgen, zodat u zich helemaal kunt concentreren op het marketing- en verkooptraject. Behalve dat wij uw relatiegegevens actueel houden, kunnen wij ze verrijken met aanvullende gegevens, zoals de e-mailadressen en namen van de contactpersonen of wat u maar weten wilt.
Bij het kwalificeren gaan we nog een stapje verder bij het inwinnen van informatie over uw relatie of prospect zodat u nog gerichter op uw doel kunt afkoersen.
Bij kwalificatie verrijkt Media Group de database met alle denkbare gegevens die voor uw bedrijf van belang kunnen zijn, zoals investeringsplannen, beslissingstermijnen, huidige toeleveranciers en dergelijke. 

E-mail adressen

Uw relaties en prospects informeren per e-mail werkt vanzelfsprekend zeer efficiënt. Media Group staat u graag terzijde om in een korte tijd uw relatiebestand te verrijken met de e-mail adressen van uw relaties.

Voor meer informatie belt u met mevr. Antoinette E.M. Vermolen, director, telefoonnummer 070-3114040

Mailen kan natuurlijk ook: info@mediagroup-ab.nl.

Of vul onderstaand formulier in.
Formulier voor het aanvragen van informatie over Telemarketing

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe wij u kunnen bereiken.

Stuur informatie over de Telemarketing
Stuur informatie over een abonnement op Contrast
Vraag een adviseur contact met mij op te nemen

man/vrouw Titels
Voorletters Voorvoegsels
Naam        
Functie
Bedrijf
Opmerkingen
Email
Straat+nummer
Postcode+Plaats
Telefoon